Kontakt

Máte otázočku?

Spojte sa s nami

e-mailom: mozgotrysk@gmail.com

alebo telefonicky: +421 902 548 848